Εάν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα έδειχνε σ’ εμάς τον παράδεισο, θα εβλέπαμεν Αυτόν εν τη δόξη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ και πασών των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί, και για αυτο βασανίζουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους, όσοι ζουν μαζί μας.

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)