Δὲν πρέπει ἕνας ἄνθρωπος νὰ γνωρίζεται μὲ ἕναν ἄλλο μέσα στὸ σκοτάδι (Φράντς Κάφκα)