Δὲν εἶναι ὁ ἡρωισμός, ἀλλὰ ἡ ταπείνωση ποὺ δίνει τὴν ἀληθινὴ δύναμη καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ τὸ φόβο (Τατιάνα Γκορίτσεβα)