Δρόμοι ἀποκαλυπτικοί, σὰν ἐξετάσεις σχολικές. Θέμα ἐκ τῶν διδαγμένων: Ποιὸς εἶσαι;