Διά του πένθους και της συνεχούς εξομολογήσεως προς τον Θεό, ολοκληρώνεται η μετάνοια του ανθρώπου, οπότε η θεία Χάρις, η οποία έφυγε διά της αμαρτίας, επανέρχεται.

(Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός)