Διάκριση είναι συνείδηση αμόλυντη και καθαρή αντίληψη.

(Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης της Κλίμακος)