Δε γίνεται να μην έχει πολλούς εχθρούς όποιος επιμελείται την αρετή αλλά αυτό είναι ασήμαντο για τον ενάρετο γιατί με όλα αυτά γίνεται πολύ λαμπρότερος. Πολλοί πολλές φορές επειδή αποφεύγουν τις αρετές εξαιτίας των κόπων που απαιτούνται για να τις αποκτήσουν τελικά προτιμάνε να κοπιάζουν γι\’ αυτές εξαιτίας της καλής φήμης που θα έχουν όταν τις αποκτήσουν.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)