Δεν εξαρτώνται όλα από το δάσκαλο. Για να μην πω το περισσότερο, πάντως το μισό είναι των μαθητών.

(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)