Δεν είναι η διδασκαλική δύναμη σαν τις άλλες τέχνες. Λογικές ψυχές χαλκεύουν οι δάσκαλοι. Ακόμη και χωρίς δυσκολίες έχει πολύ κόπο ο δάσκαλος. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος κόπος σαν τον δικό του.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)