Δέν πρέπει νά πλουτίζουμε, ἀλλά νά φτωχαίνουμε κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου..(Μέγας Βασίλειος)