Γνώρισα τὴν ἀγάπη ἀπό τὸ θόρυβο ποὺ ἔκανε φεύγοντας. (Louis Jouvet)