Γιὰ ὅ,τι καυχιόμαστε, θὰ παραχωρήσει ὁ Θεὸς νὰ τὸ χάσουμε, γιὰ ταπείνωση. (Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος)