Γιὰ ὅσα δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε, καλύτερα νὰ μένουμε σιωπηλοί. (Λούντβιχ Βιτγκενστάιν)