Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπάει μόνο τὸν ἑαυτό του, τὸ πιὸ ἀβάσταχτο εἶναι νὰ μείνει μὲ τὸν ἑαυτό του. (Μπ. Πασκάλ)