Βλέποντας ὁ Θεός ὅτι αὐτά πού κατορθώνεις ἐσύ μέ τή δύναμη τ΄ ἀποδίδεις στόν Θεό, καί Αὐτός μέ τή σειρά Του σοῦ χαρίζει τά δικά Του, τά πνευματικά, τά θεῖα (Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος)