Αἰδοῦς ὁ δειλὸς ἐλεύθερος. ( Ὁ δειλὸς ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ντροπή.)-Πλάτων-