Αυτό που στερούμεθα σήμερα νομίζω και σ’ αυτήν την σκληρή περίοδο που περνάμε όλοι μας και όλοι μας το συναισθανόμαστε, είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει εσωτερική δύναμη. Και ο λόγος που δεν έχει εσωτερική δύναμη, είναι ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η δύναμή του έρχεται από τον ουρανό.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)