Αυτός που εξομολογείται συχνά, έστω και αν πέφτει στο ίδιο θανάσιμο ίσως αμάρτημα, τρέχει αμέσως να εξομολογηθεί την αμαρτία του, λαμβάνει πάλι την άφεση και την Χάρη του Θεού και έτσι ελαφρύνει την συνείδησή του από το βάρος της αμαρτίας.

(Γέροντας Κλεόπας Ηλίε)