Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ό,τι και να δει, όπως και να του φερθούν, ακόμη και να του ρίξουν ένα μπουγέλο νερό, δεν απαντάει, δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Αυτός είναι. Και, μάλιστα, προσέχει ποτέ να μη θίξει, ποτέ να μην προσβάλει, ποτέ να μην πει μια κουβέντα που θα στενοχωρήσει τον άλλον. Με τη χάρη και το φωτισμό και την ενίσχυση του Κυρίου, να χρησιμοποιούμε καλώς τη σκέψη μας, τη γλώσσα μας, το είναι μας ολόκληρο όπως θέλει ο Θεός.

(Γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης)