Αυτοί που κατηγορούν τους ιερείς, δεν γνωρίζουν, ότι έξω του κλήρου, δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Γιατί μόνο οι κληρικοί επιτελούν τα σωστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, που οδηγούν τον άνθρωπο στον παράδεισο.

(Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας)