Αν ο άνθρωπος δεν μισήσει τα έργα αυτού του κόσμου, δεν μπορεί να λατρεύσει το Θεό. Και ποιά είναι η λατρεία του Θεού; Το να μην έχει κανείς τίποτε ξένο στο νου του, όταν προσεύχεται σ’ Αυτόν, να μη νιώθει άλλη ηδονή, όταν Τον δοξολογεί· να μη διατηρεί καμιά κακία, όταν ψάλλει σ’ Αυτόν, να μην έχει μίσος εναντίον κανενός, όταν προτιμά Αυτόν ούτε να υπάρχει καμιά ζηλοφθονία πονηρή που να μας εμποδίζει όταν απευθυνόμαστε σ’ Αυτόν συνεχώς και Τον θυμόμαστε πάντοτε.

(Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής)