Αν κάνουμε ή σκεφτούμε ποτέ κάτι καλό, να μη το θεωρήσουμε δικό μας αλλά του Θεού. Και να λέμε: «Εσύ, Θεέ μου, μου το έδωσες, δικό Σου είναι κι Εσύ το επέτρεψες και μου έδωσες την δύναμη να το κάνω». Έτσι διώχνουμε μακριά τους λογισμούς κενοδοξίας.

(Γερ. Θεοσέμνη, Καθηγουμένη Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης)