Ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να δεχθούν με αίσθηση την Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι\’ αυτό παρατηρούμε σε μερικούς Αγίους όταν ήταν παιδιά δεν τους άρεσαν τα παιγνίδια όπως των συνομηλίκων τους, αλλά τους διέκρινε μία εσωστρέφεια και σοβαρότητα, ένα γεροντικό φρόνημα.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)