Άνθρωπος ο οποίος επαινεί τον πλησίον του και κατακρίνει τον εαυτό του, φθάνει σε μέτρα αγιότητος.

(Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης)