Άγιε Θεέ, σε Σένα τη ζωή μου αφιέρωσα. Το όνομά Σου προσκυνώ κι ευλαβικά μπροστά στη δύναμή σου γονατίζω. Κάνε, νάχει ειρήνη ο λαός μου. (Μέγας Κωνσταντίνος)