Ποίηση δίμορφη


Οἱ μεγάλοι πόνοι εἶναι βουβοί. (Σίλερ)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Μ’ ἀρέσει ἐκεῖνος ποὺ ἡ ψυχή του εἶναι πιὸ βαθιά ἀπ’ τὴν πληγή του. (Μ. Βαμβουνάκη)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε