Πίστη καὶ Ἐπιστήμη


Ὅλα αὐτὰ ἀπό ἕναν σάπιο σπόρο μέσα στὸ χῶμα. Αὐτὸν περιμένουμε νὰ δοῦμε στὸ τέλος τῆς ζωῆς. Αὐτὸν πού ἔδωσε αὐτὴν τὴν δύναμη σ΄ἕναν σάπιο σπόρο. Αὐτὸν ποὺ θέλησε καὶ μοιράστηκε μαζί μας τὴν ἐμπειρία τοῦ δικοῦ μας σαπίσματος.
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Στὴν Δύση οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν τὴν ἔµπνευσή τους γιὰ τὸν Θεό. Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἡ ἐπιστήμη. (π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε