Ανθρώπινος πολιτισμός


Ἄραγε, ὅταν ταξίδευε, εἶχε τό ἴδιο τρομαγμένο βλέμμα;
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε

Ὁ ἀρχιτέκτονας μπορεῖ καί κοιμᾶται τό βράδυ ἥσυχος;
Πατήστε οπουδήποτε πάνω στα σημεία για να μεγενθύνετε