Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 10,3


Τωβ. 10,3

καὶ ἐλυπεῖτο λίαν.

Τωβ. 10,3

Δια τον λόγον αυτόν ο πατήρ ελυπείτο πάρα πολύ.