Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 5,15


Σοφ. Σειρ. 5,15

ἐν μεγάλῳ καὶ ἐν μικρῷ μὴ ἀγνόει.

Σοφ. Σειρ. 5,15

Και τα μεγάλα και τα μικρά εξέταζέ τα με πολλήν προσοχήν, ώστε να μη τα αγνοής.