Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 50,4


Σοφ. Σειρ. 50,4

ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως καὶ ἐνισχύσας πόλιν ἐν πολιορκήσει.

Σοφ. Σειρ. 50,4

Φροντίζων δια την πρόληψιν καταστροφής του λαού ενίσχυσε την πόλιν δια περίπτωσιν πολιορκίας.