Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 48,9


Σοφ. Σειρ. 48,9

ὁ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων·

Σοφ. Σειρ. 48,9

Συ ανελήφθης εις λαίλαπα πυρός με πύρινον άρμα και πυρίνους ίππους.