Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 45,6


Σοφ. Σειρ. 45,6

Ἀαρὼν ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκ φυλῆς Λευΐ·

Σοφ. Σειρ. 45,6

Ομοιον προς τον Μωϋσέα άγιον ανεδειζεν ο Θεός τον αδελφόν του, τον Ααρών, από την φυλήν Λευϊ.