Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 44,5


Σοφ. Σειρ. 44,5

ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ·

Σοφ. Σειρ. 44,5

Αλλοι εκαλλιέργησαν την μουσικήν, μάλιστα δε τας ιεράς μελωδίας. Συνέθεσαν και παρέδωσαν γραπτώς επικά ποιήματα.