Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 43,9


Σοφ. Σειρ. 43,9

κάλλος οὐρανοῦ, δόξα ἄστρων, κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις Κυρίου·

Σοφ. Σειρ. 43,9

Ομορφιά του ουρανού είναι η λαμπρότης των αστέρων· ολόφωτα κοσμήματα, που φωτίζουν τα ουράνια όψη του Κυρίου.