Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 42,24


Σοφ. Σειρ. 42,24

πάντα δισσά, ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός, καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐλλεῖπον·

Σοφ. Σειρ. 42,24

Τα πάντα είναι ανά δύο, το ένα απέναντι του άλλου. Και κανένα δεν το εδημιούργησεν ατελές.