Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 39,3


Σοφ. Σειρ. 39,3

ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται.

Σοφ. Σειρ. 39,3

Αναζητεί τα κρυμμένα νοήματα των παροιμιών, μελετά με προσοχήν τα αινιγματώδη αποφθέγματα.