Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 38,4


Σοφ. Σειρ. 38,4

Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς.

Σοφ. Σειρ. 38,4

Ο Κυριος ώρισε να φυτρώνουν φαρμακευτικά βότανα από την γην, ο δε φρόνιμος άνθρωπος δεν τα αποστρέφεται.