Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 37,4


Σοφ. Σειρ. 37,4

ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι·

Σοφ. Σειρ. 37,4

Ψευδής φίλος συμμετέχει και απολαμβάνει την χαράν και τα αγαθά του φίλου του. Εις καιρόν όμως θλίψεως θα σταθή μακράν.