Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,18


Σοφ. Σειρ. 36,18

Πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία, ἔστι δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον.

Σοφ. Σειρ. 36,18

Το στομάχι δέχεται κάθε είδους τροφήν υπάρχουν όμως τροφαί καλύτεραι από άλλας τροφάς.