Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 36,17


Σοφ. Σειρ. 36,17

καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι σὺ Κύριος εἶ ὁ Θεὸς τῶν αἰώνων.

Σοφ. Σειρ. 36,17

Και ας μάθουν όλοι οι λαοί της γης, ότι συ είσαι ο Κυριος και ο αιώνιος Θεός.