Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 3,3


Σοφ. Σειρ. 3,3

ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας,

Σοφ. Σειρ. 3,3

Εκείνος που τιμά τον πατέρα του υπακούων έτσι στον Θεόν εξιλεώνει τας αμαρτίας του.