Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,8


Σοφ. Σειρ. 32,8

κεφαλαίωσον λόγον, ἐν ὀλίγοις πολλά· γίνου ὡς γινώσκων καὶ ἅμα σιωπῶν.

Σοφ. Σειρ. 32,8

Συγκεφαλαίωσε αυτά, που είπες και μάθε να λέγης πολλά δι’ ολίγων. Γινε άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει πολλά και συγχρόνως έχει μάθει να σιωπά.