Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,7


Σοφ. Σειρ. 32,7

Λάλησον, νεανίσκε, εἰ χρεία σου, μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇς·

Σοφ. Σειρ. 32,7

Και συ, νέε, που συμμετέχεις στο συμπόσιον, εάν αισθανθής την ανάγκην, ομίλησε, μέχρι δύο όμως φοράς και εάν ερωτηθής.