Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,22


Σοφ. Σειρ. 32,22

καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαι.

Σοφ. Σειρ. 32,22

και από αυτά ακόμη τα παιδιά σου πρόσεχε.