Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,21


Σοφ. Σειρ. 32,21

μὴ πιστεύσῃς ἐν ὁδῷ ἀπροσκόπῳ,

Σοφ. Σειρ. 32,21

Και εκεί ακόμη, που δεν βλέπεις εμπόδια, μη έχης εμπιστοσύνην και μη ξεθαρρεύεσαι·