Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,20


Σοφ. Σειρ. 32,20

ἐν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου καὶ μὴ προσκόψῃς ἐν λιθώδεσι.

Σοφ. Σειρ. 32,20

Εις δρόμον, όπου υπάρχουν λίθοι προσκόμματος, παγίδες πτώσεως εις αμαρτίαν, μη βαδίζης, δια να μη σκοντάψης στους λίθους.