Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,15


Σοφ. Σειρ. 30,15

ὑγίεια καὶ εὐεξία βέλτιον παντὸς χρυσίου, καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος.

Σοφ. Σειρ. 30,15

Η υγεία και η ευεξία είναι καλύτεραι από όλους τους θησαυρούς· το εύρωστον δε σώμα είναι ανώτερον από αμέτρητα πλούτη.