Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 29,22


Σοφ. Σειρ. 29,22

κρείσσων βίος πτωχοῦ ὑπὸ σκέπην δοκῶν ἢ ἐδέσματα λαμπρὰ ἐν ἀλλοτρίοις.

Σοφ. Σειρ. 29,22

Προτιμότερα είναι η ζωή του πτωχού κάτω από ξυλίνην στέγην, παρά τα πολυτελή συμπόσια εις ξένα σπίτια.