Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 27,7


Σοφ. Σειρ. 27,7

πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα, οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων. –

Σοφ. Σειρ. 27,7

Μη επαινέσης άνθρωπον πριν η τον ακούσης να ομιλή, διότι η ομιλία είναι δοκιμασία και κριτήριον της αξίας του.